• Țigaretele și bunurile contrafăcute se numără printre cele mai traficate produse la frontierele țării.
  • Contrabanda şi comercializarea produselor contrafăcute sunt percepute de segmente importante ale populaţiei ca activităţi ilicite lipsite de pericol social.  
  • Parteneriatul public-privat reprezintă cheia combaterii eficiente a traficului ilicit de mărfuri. Acesta creează cadrul necesar de colaborare a tuturor factorilor interesați în lupta împotriva comerțului ilicit și a criminalității transfrontaliere.
  • Conferința a constituit un bun prilej de abordare a cooperării și colaborării în ceea ce privește activitățile de prevenire și combatere a traficului ilicit de mărfuri, in special cu țigarete și produse din tutun, din România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia.

 

(București, 23 aprilie 2022)

Asociația ACTIV, ONG din România dedicat prevenirii și combaterii comerțului ilegal, a organizat, luni, 22 aprilie, în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română și Poliția de Frontieră Română, conferința “Cooperarea Internațională și Interinstituțională în Combaterea Traficului Ilicit de Mărfuri”.

Conferința internațională, aflată la cea de-a treia ediție, și-a  propus să reunească toți actorii implicați în prevenirea și combaterea traficului ilicit de mărfuri având ca scop stimularea dialogului și consolidarea colaborării între instituțiile de aplicare a legii, decidenții politici, industriile afectate de criminalitatea transnațională, societatea civilă.

S-au reunit, la București, cu această ocazie, reprezentanți ai unor importante organizații internaționale cu competențe în prevenirea și combaterea comerțului ilicit (OLAF, FRONTEX,  SELEC, EUAM, EUBAM, ICMPD), precum și reprezentanți ai structurilor Vamale, de Poliție de Frontieră și Poliție, din Ucraina, Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia, România. De asemenea, printre invitați s-au numărat membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ambasadori, atașați vamali, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Astfel, prin colaborarea la nivel regional, utilizând exemplele de bune practici furnizate de organismele internaționale, vor fi analizate transformările importante în dinamica traficului ilicit de mărfuri în contextul regional actual, pe baza cărora se va putea anticipa evoluția fenomenului în perioada următoare.

„Ca reprezentanți ai societății civile, considerăm că  există două metode eficiente de luptă împotriva traficului ilicit de mărfuri: (1) Stimularea cooperării internaționale și a schimbului de bune practici și (2) Informarea și educarea publicului cu privire la riscurile și costurile generate de traficul ilicit de mărfuri.

În Romania, conform cercetărilor sociologice, contrabanda şi comercializarea produselor contrafăcute sunt percepute de segmente importante ale populaţiei ca activităţi ilicite lipsite de pericol social. Astfel, la inițiativa asociației noastre, în data de 21 aprilie, prin lege, marcam <Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri>, prilej cu care încercăm să ajungem la cât mai mulți consumatori cu mesaje referitoare la riscurile la care se expun în momentul în care achiziționează produse fără proveniență legală. Și în acest an am lansat în mediul online o campanie de conștientizare, menită să schimbe percepția eronată asupra riscurilor generate de traficul ilicit de mărfuri”, declară Daniel MĂRĂCINEANU, coordonatorul ACTIV.

Țigaretele și bunurile contrafăcute se numără printre cele mai traficate produse la frontierele țării, iar contracararea acestor fenomene infracționale reprezintă un obiectiv prioritar al Poliției de Frontieră Române, atât prin demersuri instituționale proprii, cât și prin colaboare cu alte structuri ale statului sau cu reprezentanți ai societății civile.

„Având în vedere prejudiciul adus la bugetul de stat, dar și pericolul pentru consumatori, Poliția de Frontieră Română întrepinde permanent măsuri ferme în toate zonele de competență, în vederea depistării și sancționării persoanelor implicate în traficul cu mărfuri ilicite, precum și a reținerii, în vederea confiscării, a mărfurilor traficate. Rezultatele obținute pentru combaterea acestor fenomene sunt foarte bune. În anul 2023 avem 5,5 milioane pachete de țigări confiscate, cu o valoare de piață de aproximativ 100 milioane de lei. În timp ce, în primele trei luni ale acestui an, au fost confiscate aproximativ 600.000 de pachete cu țigări, în valoare de peste 13 milioane de lei. Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, traficul ilicit cu produse contrafăcute a cunoscut în anul 2023 o altă dimensiune, la nivelul Poliției de Frontieră fiind constatate independent, sau în colaborare cu lucrătorii vamali, 1.222 fapte de natură infracţională, de 3,1 ori mai mult comparativ cu anul 2022, când au fost depistate 397 fapte infracționale. Valoarea bunurilor ridicate, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, este de aproximativ 300 milioane de lei, majoritatea dintre acestea fiind reprezentată de articole vestimentare și parfumuri” – precizează Chestor de Poliție Cornel-Laurian STOICA, Inspector General desemnat al Poliţiei de Frontieră Române.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova salută colaborarea la nivel regional și schimbul calitativ de bune practici cu partenerii internaționali.

„Luând în considerare situația instabilă din Ucraina, care generează noi și noi provocări pentru Republica Moldova, printre care și traversări ilegale ale Frontierei de Stat, organizarea migrației ilegale, dar și contrabanda cu arme, muniții, produse din tutungerie, produse de larg consum și alte infracțiuni conexe, în vederea asigurării unei frontiere sigure și în vederea asigurării unei protecții mai bune pentru cetățeni, împreună cu autoritățile naționale și internaționale ne propunem să anticipăm, să gestionăm și să combatem fenomenele infracționale cu care ne confruntam în prezent, dar și evoluția continua a acestora”, a declarat Andrei TROFIMOV, Șef Adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republicii Moldova.

Conferința din 22 aprilie 2024 a constituit un bun prilej de abordare a cooperării și colaborării în ceea ce privește activitățile de prevenire și combatere a traficului ilicit de țigarete și produse din tutun pe care autoritățile vamale din România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia  le desfășoară în această zonă a Europei.

„Cu această ocazie, în cadrul discuțiilor și schimbului de bune practici în domeniul antifraudă vamală, am subliniat că, pe lângă eforturile susținute proprii ale Autorității Vamale și ale celorlalte instituții competente din România, în legătură cu prevenirea și combaterea acestui fenomen, fapt dovedit și de înregistrarea unui nivel scăzut al consumului de țigarete provenite din contrabandă, un factor determinant îl reprezintă dezvoltarea cooperării între autorități, inclusiv prin crearea unor grupuri de lucru operative interinstituționale, care să asigure o mai mare eficacitate combaterii manifestărilor de trafic ilicit și contrabandă la frontiera comună și care să faciliteze colaborarea cu instituțiile similare din aceste state. De asemenea, evenimentul a confirmat că parteneriatetele stabilite cu societatea civilă și mediul de afaceri onest reprezintă o soluție viabilă pentru o bună și corectă informare a cetățenilor privind pericolele reprezentate de consumul unor produse cu proveniență ilegală și necontrolată”, a declarat Alexandru Ioan DUDU, Vicepreședintele Autorității Vamale Române.

„Serviciul Vamal al Republicii Moldova întreprinde toate acțiunile necesare în scopul prevenirii și combaterii traficului ilicit de mărfuri prin aplicarea eficientă a măsurilor legale. Sunt ferm convins că, împreună, prin schimbul de informații și acordare a asistenței prompte în procesul de investigare, vom aduce beneficii atât pentru instituțiile noastre, cât și pentru formarea unei comunicări mai viabile internaționale.” – adaugă

Ilie TOLOCENCO – Șef al Direcției Investigare Fraude Vamale, Departamentul Antifraudă și Conformare, Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Parteneriatul public-privat reprezintă cheia combaterii eficiente a traficului ilicit de mărfuri. Acesta creează cadrul necesar de colaborare a tuturor factorilor interesați în lupta împotriva comerțului ilicit și a criminalității transfrontaliere. Tradițional, contrabanda cu țigări a reprezentat cea mai mare provocare pentru instituțiile de aplicare a legii din România și multe din țările vecine.

„Nivelul de sub 10% al pieței ilicite din ultimii patru ani înseamnă că, față de valoarea de 16,5% din 2018, circa 8 miliarde de țigarete au rămas în piața legală și un plus de 17 miliarde de lei au fost încasați de bugetul de stat din comerțul legitim sub forma de taxe. Conform datelor centralizate pe stopcontrabanda.ro, în primele 3 luni ale anului 2024 autoritățile au capturat peste 14 milioane de țigarete în valoare de circa 15 milioane de lei pe piața neagră. 85% dintre capturi (12 milioane de țigarete de contrabandă) au fost înregistrate în zona de sud a țării, ceea ce reflectă tendința de creștere a traficului ilicit de produse din tutun din statele din sud (Bulgaria, Turcia), unde prețul țigaretelor este semnificativ mai mic. Contrabanda reprezintă un risc major la adresa dezvoltării economice, a comunităților și a mediului legitim de business, iar ponderea crescută a contrafacerii – 41,4% și a produselor legitime din Bulgaria – 20,5% în piața neagră din România reflectă interesul crescut al rețelelor infracționale pentru monetizarea acestui segment de piață. Este imperativ să susținem eforturile integrate ale autorităților și salutăm inițiativa Asociației ACTIV pentru organizarea acestui eveniment relevant, care facilitează dialogul instituțiilor din regiune și cooperarea transfrontalieră pentru combaterea traficului ilicit”, a declarat Ileana DUMITRU, Director pentru Relații Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

 „Această conferință internațională are loc în contextul unei creșteri record a contrabandei cu țigarete pentru ultimii zece ani, de la 7,7% în ianuarie la 9,8% în martie, majorare consemnată de studiul realizat de Novel Reasearch. O altă tendință îngrijorătoare semnalată în cercetarea Novel este majorarea ponderii produselor provenite din Bulgaria pe piața neagră din România. Sperăm ca reprezentanții autorităților reuniți la eveniment să fi pus bazele unor colaborări fructuoase, care să contribuie la reducerea comerțului ilegal. JTI va continua și pe viitor să fie un partener de nădejde al autorităților de aplicare a legii. JTI a fost prima companie de tutun care a semnat un Protocol pentru combaterea contrabandei în anul 2005, mai întâi cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, apoi în 2008 cu Autoritatea Națională a Vămilor, respectiv în 2014 cu Direcția Generală a Vămilor. Peste 60 de câini special instruiți pentru depistarea produselor din tutun, drogurilor și a numerarului au fost donați de JTI în ultimii 14 ani Autorității Vamale. În 2013, am semnat un Protocol de Cooperare cu Poliția de Frontieră, iar în 2019  JTI a donat echipamente de ultimă generație necesare monitorizării frontierelor. Anul trecut, JTI a donat Gărzii de Coastă o dronă și alte echipamente.  De asemenea, JTI România derulează campanii publice anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile din anul 2010. Campaniile au fost extinse în ultimii doi ani și în Republica Moldova”, a precizat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

“Comerțul ilicit cu tutun rămâne o amenințare majoră în Europa, iar legislația eficientă, împreună cu sancțiunile aspre sunt unele dintre elementele esențiale pentru reducerea acestuia. Mai mult ca niciodată, parteneriatul public-privat continuă să joace un rol esențial în lupta împotriva traficului de bunuri ilicite. Philip Morris International a lansat programul PMI Impact în 2016 și a alocat un buget de 100 milioane USD pentru proiecte care au ca obiectiv lupta împotriva comerțului ilegal și a infracțiunilor conexe. În România, au fost până în prezent finanțate trei proiecte prin intermediul PMI Impact. Grație celei de a treia runde de finanțare, PMI a  furnizat recent două drone performante, în valoare de aproape 700.000 USD, iar rolul acestora este să ajute autoritățile române de aplicare a legii să obțină rezultate și mai bune în reducerea comerțului ilicit. Investițiile programului PMI Impact în Romania totalizează 3,3 milioane USD, iar eforturile noastre confirmă încă o dată că suntem alături de autorități în eliminarea comerțului ilicit, în toate formele sale. Pentru PMI, atât la nivel global, cât și aici, în România, lupta împotriva comerțului ilicit rămâne o prioritate.”, a declarat Klaus Berg, Director Illicit Trade Prevention Europe, Philip Morris International.  

Conferința “Cooperarea Internațională și Interinstituțională în Combaterea Traficului Ilicit de Mărfuri” a facilitat, astfel, un context colaborativ și acționabil pentru ca mediul public și privat să dezvolte, în continuare, proiecte comune care să conducă la prevenirea și combaterea eficientă a traficului ilicit de mărfuri.

DESPRE ASOCIAȚIA ACTIV

Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul”- ACTIV are drept scop promovarea, sprijinirea realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la conștientizarea publicului și a autorităților cu privire la efectele negative ale traficului ilicit de mărfuri. ACTIV promovează următoarele valori: integritatea, responsabilitatea, respectul și cooperarea.

Contact:

Daniel Mărăcineanu

Președinte Asociația ACTIV

Telefon: 0728.220.498


Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *